Zakładanie konta / Składanie zamówienia na YounLiving

Na wstępie należy pamiętać że pola w formularzu oznaczone niebieską gwiazdką są polami wymaganymi *

 1. Wybieramy kraj, pozycja Country (kraj)
  Poland

 2. Wybieramy język, pozycja Language (język)
  English

 3. Wpisujemy dane do rejestracji konta, pozycja Sing up as (zarejestruj sie jako)
  - zaznaczamy Wholesale Member (członek - ceny hurtowe), opcja ta pozwala nam na 24% rabat
  - zaznaczamy A member referred me, and I have his or her information. (inny członek koalicji mnie zaprosił i posiadam jego dane)
  - wypełniamy pole Sponsor ID wpisując 1071156
  - wypełniamy pole Enroller ID wpisując 1071156

  Jeśli z jakiś powodów nie możemy wpisać Sponsor ID i Enroller IP to proszę zaznaczyć opcję A member referred me, but I don’t have his or her information (inny członek koalicji mnie zaprosił, ale nie znam jego danych) i następnie w okienko wpisać Grzegorz Dulas

 4. Step 1 - Personal Information (Krok pierwszy - Dane osobowe)
  Wpisujemy kolejno
  - First Name - wpisujemy tutaj swoje pierwsze imię
  - Middle Name - wpisujemy tutaj swoje drugie imię (lub zostawiamy puste)
  - Last Name - wpisujemy tutaj swoje nazwisko
  (możemy dodać współ-wniskodawcę i wypełnić te same pola dla dla drugiej osoby zaznaczając opcję Add a co-applicant)
  - Street Address - wpisujemy tutaj adres (ulicę, nr domu, numer mieszkania)
  - Street Address Line 2 - jeśli zabraknie nam miejsca w linijce wyżej możemy dopisać część adresu tutaj
  - City - wpisujemy tutaj miasto
  - Postal Code - wpisujemy tutaj kod pocztowy
  - Country - wybieramy z listy Poland
  - Date of Birth - wpisujemy datę urodzenia według formatu DD-MM-RRRR
  - Phone Number - wpisujemy numer telefonu kontaktowego
  - Alternate Phone Number - dodatkowy numer telefonu
  - Fax - wpisujemy numer faksu 5. Terms & Conditions (Zasady i Warunki)
  - zaznaczamy pole I agree to the Young Living Essential Oils Distributor Agreement (akceptuję warunki umowy z Young Living Essential Oils Distributor Agreement)

 6. Communication (Kontakt)
  - Preferred Language - wybieramy preferowany język z listy - Polish
  - E-mail Address - wpisujemy poprawny adres email
  - Confirm E-mail Address - potwierdzamy, wpisując ponownie adres email
  - jeśli nie życzymy sobie dostawać emaili z nowościami YoungLiving należy zaznaczyć pole I'd rather not receive e-mail updates (nie chcę otrzymywać wiadomości z nowościami)
 7. Create Username, Password, and PIN (Tworzenie użytkownika, hasła oraz kodu PIN)
  - w polu Username wpisujemy naszą unikalną nazwę użytkownika
       Tip (podpowiedzi)
  • Username must start with a character in a-z or A-Z. (nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery a-z lub A-Z)
  • Username must contain only a-z, A-Z, and 0-9. (nazwa użytkownika może zawierać tylko znaki alfanumeryczne a-z, A-Z i 0-9)
  • Username must be 4-15 characters long. (nazwa użytkownika musi zawierać od 14 do 15 znaków)

  - w polach Password i Confirm Password wpisujemy hasło do konta użytkownika
       Tip (podpowiedzi)
  • Password must contain at least 1 number and only a-z, A-Z, and 0-9. (hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę i składać się tylko ze znaków alfanumerycznych a-z, A-Z i 0-9)
  • Password must be 8-12 characters long. (hasło musi zawierać od 8 do 12 znaków)
  • Password may not be all numbers. (hasło nie może składać sie wyłącznie z samych cyfr)

  - w polach PIN (4 Digits) i Confirm PIN wpisujemy nasz numer PIN (nasz PIN musi się składać z czterech cyfr) 8. Step 2 - Pick Your Starter Kit (Krok drugi - Wybierz swój pakiet startowy)
  Wybór pakietu startowego nie jest obowiązkowy. Chcąc zakupić starter zaznaczamy ten, który nam odpowiada.

 9. Step 3 (Optional) - Pick Your Essential Rewards Kit (Krok trzeci - Wybierz swój Essential Rewards pakiet)
  Wybór pakietu Essential Rewards nie jest obowiązkowy. Chcąc zakupić pakiet zaznaczamy ten, który nam odpowiada.

  Wybierając Pakiet Startowy lub Essential Rewards należy wypełnić kolejne pola w formularzu:

  - Essential Rewards Program Setup
  • Ship Together and Maximize Discounts. Please ship my first Essential Rewards order with my Starter Kit immediately. I understand that I will be charged only one shipping fee; my credit card will be charged once; and by shipping these together, I will maximize any available promotional discounts. I will be able to modify future Essential Rewards orders using my Virtual Office. (Wysyłka razem. Minimalizacja kosztów. Proszę mi przysłać pakiet Essential Rewards wraz z wybranym pakietem startowym natychmiast, rozumiem warunki wysyłki, że pokryję koszty transportu tylko raz, że moja karta kredytowa zostanie obciążona tylko raz, i że przy wyborze wysyłki razem optymalizuję swoją promocję. W przyszłości będę mógł modyfikować zamówienia Essential Rewards poprzez Virtual Office)
  • Ship Separately. Please ship my Starter Kit immediately and process my Essential Rewards order on the date selected below. I understand that I can split my payments. I will pay for the Starter Kit now and pay for my Essential Rewards order when it is processed. Each shipment will be charged a separate shipping fee. Promotional items are determined by the value of each order. I will be able to modify future Essential Rewards orders using my Virtual Office. (Wysyłka osobno. Proszę natychmiast wysłać mój Pakiet Startowy, a mój pakiet Essential Rewards proszę przesłać na wybrany poniżej termin. Rozumiem, że mogę podzielić moje płatności. Zapłacę za Pakiet startowy teraz i za moje Essential Rewards zapłacę kiedy zamówienie zostanie przetworzone. Każda przesyłka będzie opatrzona oddzielną opłatą transportową . Promocyjne są określone przez wartość każdego zamówienia. W przyszłości będę mógł modyfikować zamówienia Essential Rewards poprzez Virtual Office)

  - następnie należy wypełnić kolejne pola:
  • Select Your Monthly Ship Date (Wybór dnia w miesiącu, kidy chcemy otrzymać paczkę)
  • Credit Card Details (szczegóły dotyczące karty kredytowej)
   - Card Type  - typ karty
   - Credit Card No. - numer karty kredytowej
   - Name on Card - nazwisko właściciela karty
   - Expiration Month - miesiąc w którym karta traci ważność
   - Expiration Year - rok w którym karta traci ważność
  • Username must be 4-15

  Możemy również zrezygnować z Pakietu startowego i pakietu Essential Rewards zaznaczając pole  No, thank you. (You may choose an Essential Rewards kit at any time through Virtual Office) (Nie, dziękuję) 10. Klikamy NEXT (dalej)


 

Zainteresowany? Złóż zamówienie ...